Sobota | 15.12.2018 | 07:27

Dobro je vedeti - Nakup podstrešnega stanovanja

VPRAŠANJE:

Zanimam se za nakup podstrešnega stanovanja v novozgrajenem bloku. Stanovanje je bilo v gradbeni dokumentaciji navedeno kot podstrešje, vendar ga je investitor prodal kot stanovanje - pridobili so lokacijsko informacijo, da se ga lahko uporablja za stanovanjske namene. Zanimata me dve stvari - ali je potrebno plačati še kakšne komunalne prispevke in ali je to skupna lastnina - torej lastnina vseh stanovalcev v bloku. Je takšno stanovanje smiselno kupiti?

ODGOVOR:

Kadar se iz podstrehe namerava narediti stanovanje, gre za spremembo namembnosti prostora in posledično za nove energetske in komunalne priključke, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje. Lokacijske informacije nimam pred seboj, zato jo težko komentiram, predpostavljam pa, da omogoča spremembo namembnosti, vendar šele na podlagi gradbenega dovoljenja, pri katerem bo verjetno tudi občina zahtevala komunalni prispevek, če ga obračunava po uporabni površini. Če pa se komunalni prispevek plačuje po kvadratnem metru zemljišča, je v takem primeru celotni komunalni prispevek že bil plačan.

Nadalje je problem lastništvo. Verjetno je podstreha skupni prostor, kot hodnik, zato je to tudi lastništvo vseh lastnikov, vendar lahko obstaja tudi etažni načrt, po katerem bi si investitor pridržal lastninsko pravico na podstrehi, ali pa po projektih podstreha ni skupni prostor. Problem so tudi parkirni prostori, ker mora imeti objekt po gradbenem dovoljenju zagotovljeno minimalno določeno število parkirnih mest. Če nastane v objektu novo stanovanje, lahko zanj ni ustreznih parkirnih prostorov in posledično ni možno dobiti gradbenega dovoljenja. V vašem primeru je potrebna je velika previdnost.

Boris Mihovec, Jaris d.o.o

E-NOVOSTI

Želite prijemati novosti v vaš e-nabiralnik?NAPOVEDNIK

Varnost pred dopusti

  • o varnostnih sistemih
  • protivlomna okna in vrata
  • alarmne naprave 
Oglaševanje
Oglaševanje