Torek | 22.01.2019 | 14:13
Izolacija iz tekstilnih ostankov

Toplotno izolacijski material iz kosmičev tekstilnih ostankov

Petek, 11. maj 2007 - 13:52

Tekstilne ostanke, ki jih dobimo pri krojenju avtomobilskih prevlek in vzglavnikov, lahko koristno uporabimo za toplotno in zvočno izolacijo predelnih montažnih sten, tal, stropov in podstrešij. Izolacijo uporabljamo tudi pri kovinskih kritinah. V nočnem času in jasnem nebu se površine na spodnji strani kritine precej podhladijo, zato prihaja do pojava kondenza, ki lahko povzroči propadanje lesenega ostrešja. Da se to prepreči, je na spodnji strani pločevine nanesena izolacija debeline 10 do 20 mm. Na sli 1 je prikazana izolacija iz tekstilnih ostankov v razsutem stanju.

več o tem

Slika 1: Doseganje ugodja bivanja v odvisnosti od srednjih  temperatur zraka in površin

Toplotno ugodje v prostoru

Nedelja, 13. maj 2007 - 21:03

Toplotno ugodje določa termično ravnotežje med človekovim telesom in njegovim okoljem. Določimo ga kot stanje v prostoru, ko za večino uporabnikov ni prehladno in ne prevroče. Doseganje ugodja v prostoru je dejansko glavna naloga ogrevalnega sistema in je v največji meri odvisna od pravilno izračunanih toplotnih potreb. Za toplotno ugodje pa ni dovolj doseči samo zahtevane temperature zraka v prostoru, temveč tudi ustrezne temperature tal, stropa in sten prostora, hitrosti gibanja zraka, relativne vlažnosti itd.

več o tem

Težave in napake pri novogradnjah in adaptacijah ter ukrepi za zmanjšanje rabe energije

Nedelja, 26. avgust 2007 - 12:57

1. Varčevanje z energijo

Učinkovita raba energije pri načrtovanju ali adaptaciji stanovanjskih objektov je vedno bolj pomembna. Vidiki učinkovite rabe energije, najpogostejše toplote za ogrevanje in hlajenje so združeni primarno že v korektni zasnovi toplotne zaščite konstrukcijskih sklopov ovoja zgradbe, postavitvi zgradbe v prostor, njeni zaščiti pred soncem, uporabljenimi sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, itd.

več o tem

Kaj je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja

Nedelja, 26. avgust 2007 - 13:02

Najtežji so prvi koraki, ko si želimo zagotoviti lastno streho nad glavo. Za gradnjo je potrebno pridobiti najprej primerno zemljišče in nato še mnoga dovoljenja, ki jih izdajajo ustrezne občinske službe na osnovi izdelane dokumentacije. Če pa je postopek pridobivanja dovoljenj prenaporen ali prezahteven, lahko pooblastimo kakšno od projektantskih podjetij da opravi postopek namesto nas. O tem se moramo odločiti sami.

več o tem

Ekološki gradbeni materiali

Nedelja, 26. avgust 2007 - 13:06

Z oznako ekološki material označujemo izdelek, ki se odlikuje po tem, da v svojem življenjskem ciklusu, od proizvodnje do uporabe in odstranitve, v čim manjši meri obremenjuje okolje.

Pri toplotno izolacijskih materialih se je z uporabniškega vidika, v praksi uveljavila delitev na tradicionalne materiale in ekološke ali alternativne materiale. Takšni delitvi lahko deloma oporekamo. Vzrok je v temu, da moramo pri izbiri katerega koli izolacijskega materiala, upoštevati njegove dobre lastnosti, istočasno pa moramo vzeti v zakup tudi njegove slabosti.

več o tem

Gradnja z lesocementnimi opažnimi zidaki

Nedelja, 26. avgust 2007 - 14:51

Lesocementni opažni zidaki se uporabljajo za gradnjo zunanjih in notranjih sten in se po končanem postavljanju zalijejo z betonom. Za zidanje zunanjih, notranjih in predelnih sten se uporabljajo namenu prilagojeni zidaki, lahko tudi z dodatno toplotno izolacijo. Prepustnost zidov za paro je dobra, kar omogočajo rebra, ki povezujejo zunanjo in notranjo steno zidakov. Prehod pare je tako mogoč na približno 17 odstotkih površine zidu. Zaradi betonskega jedra imajo zidovi maso približno 400 kg/m2, kar zagotavlja dobro zvočno izolacijo. Za primer navedimo ločilno steno debeline 25 cm, obojestransko ometane, ki doseže izolirnost pred zvokom v zraku Rw = 58 dB. Toplotna izolirnost sten zidanih iz lesocementnih zidakov je prav tako dobra, saj trideset centimetrov debel zid z devetimi centimetri toplotne izolacije iz polistirena, doseže toplotno prehodnost približno 0,3 W/m2K. Pri nas lesocementne opažne zidake ne izdelujemo, zato jih uvažamo iz Avstrije, kjer je ena največjih tovarn za proizvodnjo lesocementnih zidakov, znana pod imenom »iso – span«. Način gradnje z lesocementnimi opažnimi zidaki dopušča primerno armiranje, zato lahko dosežemo dobre statične lastnosti objekta. Iz teh razlogov je možna uporaba »iso – span« sistema tudi na potresnih področjih.

več o tem

Klasična ali montažna gradnja

Nedelja, 26. avgust 2007 - 15:25

Ko izbiramo med različnimi tipi hiš pridemo tudi do vprašanja ali graditi klasično ali montažno. Pojavlja se tudi vprašanje toplotne stabilnosti v poletnem obdobju, oziroma zaščite bivalnega prostora pred pregrevanjem zaradi visokih zunanjih temperatur. Namen prispevka ni dajati prednost niti klasični niti montažni gradnji, temveč bodoče graditelje seznaniti z nekateri dejstvi.

več o tem

E-NOVOSTI

Želite prijemati novosti v vaš e-nabiralnik?NAPOVEDNIK

Varnost pred dopusti

  • o varnostnih sistemih
  • protivlomna okna in vrata
  • alarmne naprave 
Oglaševanje
Oglaševanje